Όροι χρήσης & Προϋποθέσεις

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την χρήση προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας gladd η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gladd.gr. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα www.gladd.gr οι χρήστες συμφωνούν και παραχωρούν την συγκατάθεσή τους, εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί για οποιονδήποτε λόγο με τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση της.

Όροι της σύμβασης

Η εταιρεία (gladd) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρακάτω όρους & προϋποθέσεις, οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους πελάτες της αλλά και τους επισκέπτες της σελίδας, για οποιανδήποτε αλλαγή, μέσα από τις ιστοσελίδες της.

Απαγόρευση Αναδημοσίευσης Περιεχόμενου

Αναδημοσίευση μέρους ή όλης της σελίδας απαγορεύεται ρητά, χωρίς τη γραπτή άδεια της gladd.gr. Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της gladd.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού ή/και διεθνούς δικαίου.

Cookies

Η gladd χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες των επισκεπτών της ιστοσελίδας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, για τη σωστή εναλλαγή από τη μία σελίδα στην άλλη, καθώς και για στατιστικούς λόγους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Η gladd τηρεί και εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες πολιτικές και τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίζει την ενδεδειγμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/χρηστών της σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR).

Τα στοιχεία που συλλέγουμε

Για σκοπούς διασφάλισης των συναλλαγών και τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων με σκοπό και στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας (www.gladd.gr) και τις υποσελίδες αυτής, συλλέγεται η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή του επισκέπτη. Στην απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα www.gladd.gr, η gladd δεν συλλέγει κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο.

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών/χρηστών που συλλέγονται και αποθηκεύονται (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)με την εγγραφή τους στις υπηρεσίες της gladd, είναι απαραίτητα και αναγκαία για την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών και δεν υφίστανται καμία περαιτέρω επεξεργασία.

Η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των πελατών/χρηστών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της gladd, γίνεται σε dedicated server και παραμένουν αποθηκευμένα έως και δύο έτη μετά το κλείσιμο του λογαριασμού των πελατών/χρηστών, με σκοπό τη διευκόλυνση τους στην εκ νέου ενεργοποίηση των υπηρεσιών της gladd στο μέλλον. Σε περίπτωση που ο πελάτης/χρήστης δεν επιθυμεί την αποθήκευση των στοιχείων του μετά το κλείσιμο του λογαριασμού του, έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει να ζητήσει τη διαγραφή τους.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχει αποκλειστικά η gladd και οι αρμόδιοι υπάλληλοί, οι οποίοι έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να τηρούν τους κανόνες απορρήτου.

Οι πελάτες/χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και αποθηκεύει η gladd δεν δημοσιοποιούνται με κανένα τρόπο, είναι απόρρητα, δεν διαβιβάζονται και δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τη gladd.

Η gladd έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα (κρυπτογράφηση κωδικών πρόσβασης, 2FA, software updates, antivirus), για τη διασφάλιση του απορρήτου και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους πελάτες/χρήστες.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η gladd χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (πρωτόκολλο https://), για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το SSL είναι το πλέον αξιόπιστο πρωτόκολλο για ασφαλή μετάδοση δεδομένων μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site κωδικοποιείται πριν μεταφερθεί online και στην συνέχεια ελέγχεται η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server.

Επίσης, το password που ορίζετε όταν κάνετε εγγραφή ως μέλος στο members.gladd.gr, αποτελεί της προσωπική σας ασφάλεια. Για αυτό το λόγο, πρέπει να αποθηκεύετε αυτά τα στοιχεία σε ασφαλές σημείο ώστε να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Για να εμφανίσουμε οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο του λογαριασμού σας, πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.gladd.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, βάση των οποίων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Ν. 2251/1994 (Προστασία των καταναλωτών), βάση του οποίου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Η gladd αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων και προηγμένων μεθόδων, για να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση των πωλήσεων από απόσταση. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται μεταξύ του πελάτη/συνδρομητή και της gladd είναι εμπιστευτικές. Η gladd φροντίζει ώστε αυτές οι πληροφορίες να χρησιμοποιούνται μόνο στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

H gladd δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτας κατά τις συναλλαγές των πελατών/χρηστών με κάρτα. Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται στο ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας.

H gladd δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των πελατών/χρηστών κατά τις συναλλαγές μέσω PayPal. Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται στο ασφαλές περιβάλλον του οργανισμού (PayPal).

Συνεργαζόμενα Datacenters

Τα συνεργαζόμενα datacenters είναι πιστοποιημένα με το Διεθνές πρότυπο ISO 27001, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη προστασία των δεδομένων σε επίπεδο διακομιστή (server) και καλύπτουν τις αναγκαίες απαιτήσεις σε επίπεδο software για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/συνδρομητών μας σε επίπεδο πρόσβασης (access).

Η gladd χρησιμοποιεί πρωτόκολλο ασφαλείας SSL, για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά την μεταφορά των προσωπικών δεδομένων των πελατών/χρηστών, το οποίο κρυπτογραφεί κάθε πληροφορία που αποστέλλεται στον server κατά την διαδικασία εγγραφής των πελατών/χρηστών, προστατεύοντας έτσι τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη μεταφορά τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η gladd δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που ενδεχομένως να προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Η gladd  επιφυλάσσεται ως προς τον αναφερόμενο χρόνο παράδοσης των προϊόντων / υπηρεσιών σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Θέματα ιδιοκτησίας υπηρεσιών: Απαγορεύεται η χρήση υπηρεσιών και προϊόντων της gladd με σκοπό την αισχροκέρδεια, εκβιασμό, μεταπώληση χωρίς άδεια και οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη πράξη. Η gladd διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης της υπηρεσίας όταν εντοπιστούν τα ανωτέρω ζητήματα, μέχρι να διερευνηθεί το ζήτημα μέσω της νόμιμης οδού.

Shared Hosting – Πολιτική ορθής χρήσης

Στα πλαίσια της πολιτικής ορθής χρήσης των συνδρομητών του Shared Hosting (κοινό περιβάλλον φιλοξενίας), ο πελάτης δύναται να αποθηκεύει μόνο τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας του, καθώς επίσης το περιεχόμενο των ενεργών email.

Ο πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι σε ένα Shared Hosting περιβάλλον, φιλοξενούνται ιστότοποι οι οποίοι δεν καταναλώνουν παραπάνω πόρους από ότι το 99% των υπόλοιπων χρηστών, αποδέχεται επίσης ότι οποιαδήποτε στιγμή προβεί σε υπερκατανάλωση πόρων συστήματος εις βάρος των υπόλοιπων χρηστών, αλλά και εις βάρος της ακεραιότητας του Server, η gladd διαθέτει το δικαίωμα οποιασδήποτε διορθωτικής κίνησης και ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης μπορεί να ενημερώσει τον πελάτη προκειμένου να τερματίσει τις εργασίες που υπερβαίνουν τα όρια, να τερματίσει εργασίες, να απενεργοποιήσει ή να τερματίσει τον λογαριασμό φιλοξενίας κοκ.

Για την διασφάλιση της ορθής του αποθηκευτικού χώρου στους Servers που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών Shared Hosting, απαγορεύεται η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας στους λογαριασμούς φιλοξενίας. Ο πελάτης πρέπει να κατεβάζει τοπικά τα επιθυμητά αντίγραφα ασφαλείας, καθώς αυτά διαγράφονται από τους λογαριασμούς φιλοξενίας.

Για την διασφάλιση της ορθής χρήσης πόρων στους Servers, η gladd, διατηρεί το δικαίωμα και προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους κατανάλωσης των πόρων στους λογαριασμών και εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί να απομακρύνει ή ακόμη και να διαγράψει απαγορευμένο ή κακόβουλο περιεχόμενο. Επιπλέον των τακτικών ελέγχων, η πολιτική ορθής χρήσης των πόρων σε περιβάλλον Shared Hosting, διασφαλίζεται και από αυτόματους μηχανισμούς ασφαλείας οποίοι φροντίζουν για την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των Servers της gladd.

Δεν επιτρέπονται σε Shared Hosting πακέτα φιλοξενίας:

  • Sites με υψηλές απαιτήσεις σε πόρους συστήματος, ή με απαιτητικές εφαρμογές σε php και mySQL.
  • Ειδησεογραφικοί sites, blοgs ή forums και eshops, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων ή με μεγάλο όγκο περιεχομένου και εκατοντάδες ή χιλιάδες ταυτόχρονους επισκέπτες.
  • Sites με εκατοντάδες ή χιλιάδες χρήστες email accounts και εταιρικών εφαρμογών.
  • Λογαριασμοί φιλοξενίας οι οποίοι προβαίνουν σε κατάχρηση των πόρων του συστήματος, με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Λογαριασμοί φιλοξενίας με αποθηκευμένα αντίγραφα ασφαλείας, ή παλαιά αρχεία ιστοσελίδων.

Ιστότοποι που παραβιάζουν τους όρους και προβαίνουν σε υπερκατανάλωση πόρων, δεν μπορούν να παραμείνουν σε Shared Hosting περιβάλλον και λαμβάνουν από την gladd προσφορά για μετακύλιση σε πακέτο με περισσότερους πόρους, ή σε κάποια Εξειδικευμένη λύση φιλοξενίας.

Χρήση πόρων

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται το site ή η εφαρμογή του, κατανοεί ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.

Όριο χρήσης

Ως όριο χρήσης της υπολογιστικής ισχύος (CPU) του server λογίζεται το 10% / CPU του server στα πακέτα shared hosting, ή επισκεψημότητα του φιλοξενούμενου site/εφαρμογής που δεν ξεπερνά τις 1000 επισκέψεις την ημέρα.

Σε περίπτωση όπου οι διεργασίες που εκτελούνται στο λογαριασμό φιλοξενίας του πελάτη ξεπερνούν την κατανάλωση των πόρων, ο πελάτης λαμβάνει σχετική ενημέρωση και υποχρεούται να τερματίσει άμεσα τις συγκεκριμένες διεργασίες.

Σε περίπτωση όπου οι συγκεκριμένες διεργασίες προκαλούν ή εκτιμηθεί ότι μπορεί να προκαλέσουν γενικότερο πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server, εις βάρος των υπολοίπων πελατών που φιλοξενούνται στο ίδιο server, η gladd διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη ή ακόμα και να προβεί σε απενεργοποίηση του λογαριασμού φιλοξενίας του πελάτη, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στις ως άνω περιπτώσεις γίνεται πρόταση στον πελάτη για μετάβαση σε πακέτο φιλοξενίας ή εξειδικευμένης λύσης με περισσότερους διαθέσιμους πόρους, ικανούς να καλύψουν τις απαιτήσεις του.

Για την διασφάλιση της ακεραιότητας του mail server σε περιβάλλον shared hosting, η gladd διατηρεί το δικαίωμα να θέτει και να μεταβάλλει τα όρια στην ωριαία χρήση mail server κατά βούληση. Εφόσον ο πελάτης έχει μεγαλύτερες ανάγκες αποστολής email/ώρα, μπορεί να ζητήσει από την gladd αντίστοιχη προσφορά για την αύξηση των ορίων αποστολής email/ώρα στο πακέτο του.

Οι διαθέσιμοι πόροι του server σε περιβάλλον shared hosting προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών φιλοξενίας των πελατών της gladd και απαγορεύεται η διάθεση πόρων σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκετε σε server της gladd, καθώς και η εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc bot και chatrooms, καθώς οι παραπάνω εφαρμογές προκαλούν υπερβολικό φόρτο εργασίας στους servers.

Τα όρια χρήσης των πόρων και οι ρυθμίσεις – περιορισμοί των πακέτων Shared Hosting στους servers της gladd, έχουν ως σκοπό την διαφύλαξη της ακεραιότητας των λογαριασμών όλων των χρηστών του server, την διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών της gladd καθώς και την διασφάλιση της εύρυθμης και αδιάκοπης λειτουργίας των servers.

O πελάτης οφείλει να κρατάει τις βάσεις (MySQL Databases) που χρησιμοποιούνται από το site ή την εφαρμογή του σε μικρό μέγεθος και τα ερωτήματα προς αυτές τις βάσεις δεδομένων (MySQL queries) να είναι απλά και σύντομα, προκειμένου να εξασφαλίζεται συνεχώς η μέγιστη απόδοση του server αλλά και της ιστοσελίδας του ταυτόχρονα.

Ο πελάτης συμφωνεί ότι οι ιστοσελίδες που θα αναθέσει στην gladd την φιλοξενία τους, θα είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο που δεν θα προκαλούν υπερφόρτωση στους servers που τις φιλοξενούν. Επίσης συμφωνεί ότι ο κώδικας και οι ενσωματωμένες εφαρμογές των ιστοσελίδων δεν θα απαιτούν υψηλούς πόρους (CPU, Disk IO, Ram), προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του Server και η ομαλή συνύπαρξη όλων των φιλοξενουμένων πελατών σε αυτόν.

Αντίγραφα Ασφαλείας

H gladd διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας για τους φιλοξενούμενων στο shared hosting λογαριασμούς, για όσο διάστημα ο λογαριασμός φιλοξενίας παραμένει ενεργός και με την προϋπόθεση ότι το μέγεθος του λογαριασμού δεν ξεπερνά τα 5GB.

Η gladd παρέχει στους χρήστες εργαλεία για την ανάκτηση των διαθέσιμων αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων τους, σε κάθε ενεργό εμπορικό λογαριασμό φιλοξενίας Shared Hosting. Για την διαφύλαξη αντιγράφων ασφαλείας τοπικάαποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι χρήστες.

Η gladd δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και βάσεων δεδομένων το οποίο παίρνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεν είναι ενημερωμένο στο επίπεδο που επιθυμεί ο πελάτης ή δεν μπορεί να για οποιοδήποτε λόγο χρησιμοποιηθεί.

Η gladd δεν φέρει καμία υποχρέωση και δεν διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του χρήστη, μετά την διαγραφή του λογαριασμού φιλοξενίας.

Επιθέσεις DDOS

Όλοι οι servers που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών της gladd παρέχουν ύψιστη ασφάλεια με εξειδικευμένη παραμετροποίηση ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί το μεγαλύτερο ποσοστό εισβολών, αλλά αυτή η προστασία αποτρέπει την εισβολή στον server από μη εξουσιοδοτημένο παράγοντα (hacking) και δεν μπορεί να αποτρέψει επιθέσεις DDOS. Η gladd δεν παρέχει προστασία ή λύση σε οργανωμένες επιθέσεις DDOS και σε περίπτωση που ο server σας δεχτεί επίθεση DDOS, θα εφαρμοστούν μέτρα για την αντιμετώπισή της, κατά την απόλυτη κρίση της gladd.

Μαζική αποστολή emails για διαφημιστικούς λόγους – Spam Mails

H μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους (με σκοπό τη διαφήμιση) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από την ελληνική νομοθεσία, επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει η συγκατάθεση του παραλήπτη να λαμβάνει ενημερώσεις από τη συγκεκριμένη διεύθυνση email του αποστολέα.

Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω ή υπάρξει αντίστοιχη ειδοποίηση από το data center για αποστολή spam mail, ο λογαριασμός φιλοξενίας τερματίζεται ΑΜΕΣΑ χωρίς ουδεμία προειδοποίηση.

Χρήση πιστοποιητικού ασφαλείας

Σε κάθε επί πληρωμή πακέτο Shared Hosting παρέχεται δωρεάν από την gladd πιστοποιητικό ασφάλειας (SSL) το οποίο  ενεργοποιείται αυτόματα και παραμένει σε ισχύ όσο το πακέτο φιλοξενίας παραμένει ενεργό. Τα χαρακτηριστικά ορίζονται από τoν πάροχο του πιστοποιητικού και η gladd οφείλει να τα ακολουθεί. Η gladd διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της δωρεάν παροχής του πιστοποιητικού αν πάσα στιγμή, χωρίς άλλη προειδοποίηση. Η τροποποίηση του εκάστοτε ιστότοπου ώστε να σερβίρονται όλες του οι σελίδες κάνοντας χρήση του SSL (πρωτόκολλο https://), είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Υπηρεσία gladdShop

Η gladd παραδίδει στον πελάτη τη διαχείριση των υπηρεσιών gladdShop με URL εισόδου στην κονσόλα διαχείρισης, όνομα χρήστη & κωδικό πρόσβασης.

Με την παράδοση αποστέλλεται Πλήρης Οδηγός Χρήσης με σαφείς οδηγίες χειρισμού. Ο Οδηγός Χρήσης έχει εκπαιδευτικό σκοπό κι όχι περιοριστικό. Ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται στο διαχειριστικό τμήμα του ιστότοπου, μετά την παράδοση του έργου από τη gladd. Σε περιπτώσεις που οι πραγματοποιηθείσες ενέργειες οι οποίες δεν αναφέρονται στον Οδηγό Χρήσης ως προτεινόμενες παρεμβάσεις από τη gladd, επιφέρουν μερική ή ολική δυσλειτουργία του ιστότοπου, η gladd δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αποκατάστασης ή επαναφοράς σε προηγούμενη μορφή. Η gladd, μπορεί να αναλάβει την επαναφορά του ιστοχώρου σε προηγούμενη έκδοση (όπου αυτό είναι εφικτό) κατόπιν αιτήματος του πελάτη και αποδοχής της σχετικής προσφοράς.

Αναφορά κατασκευαστή

Κάθε διαδικτυακός τόπος που έχει κατασκευαστεί με τη χρήση των υπηρεσιών gladdShop, φέρει ως αναφορά τον κατασκευαστή, ήτοι τη gladd, σε διακριτικό σημείο του υποσέλιδου. Η αναφορά αυτή, αποτελεί μέρος του σχεδιαστικού τμήματος του έργου ενώ η αφαίρεση της αναγνωρίζεται ως μη επιτρεπτή ενέργεια και απαγορεύεται ρητώς.

Γενικοί όροι χρήσης gladdShop

Η χρήση της υπηρεσία gladdShop, εφεξής προϊόν, προϋποθέτει την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης & Προϋποθέσεων της gladd, εφεξής εταιρεία, και υπόκειται στους παρακάτω πρόσθετους όρους χρήσης:

1. Το προϊόν στην μορφή που παραδίδεται στον τελικό χρήστη, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και η εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει, καταργήσει, αναβαθμίσει το προϊόν ή να προβεί σε τροποποιήσεις της τιμολογιακής του πολιτικής, οποτεδήποτε κρίνει απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Οι συνδρομητές του προϊόντος κατανοούν κι αποδέχονται ότι πρόκειται για συνδρομητική υπηρεσία την οποία καλούνται να ανανεώνουν με την πάροδο του επιλεγμένου κύκλου χρέωσης εφόσον επιθυμούν τη διατήρηση της χρήσης του.

3. Οι συνδρομητές του προϊόντος κατανοούν κι αποδέχονται την υπηρεσία όπως ακριβώς παρέχεται από τη gladd, με τις διαβαθμίσεις και τους περιορισμούς που υπάρχουν στο εκάστοτε πακέτο. Ενέργειες που αποσκοπούν στη μεταβολή των περιορισμών βάσει χαρακτηριστικών των πακέτων (π.χ. προσπάθεια εξωτερικής σύνδεσης στη βάση), θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση απενεργοποίηση της υπηρεσίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε εξωτερική εγκατάσταση επιπλέον εφαρμογής ή επέκτασης, χωρίς την έγκριση της gladd και την παράθεση σχετικής προσφοράς για την εγκατάσταση και την συντήρηση της ζητούμενης εφαρμογής.

4. Η συνδρομή που καταβάλει ο πελάτης συμπεριλαμβάνει τη διατήρηση διαχείρισης της πλατφόρμας του eshop και του συνδεδεμένου λογαριασμού φιλοξενίας. Ο συνδρομητής του eshop φέρει την απόλυτη ευθύνη για τη διαχείριση και κατανομή των πόρων που του διατίθενται και για τις επιπτώσεις κατάχρησης αυτών.

5. Σε όλα τα πακέτα πλην αυτών που αφορούν σε ετήσιο κύκλο χρέωσης, ο χρήστης υποχρεούται να κατοχυρώσει νέο όνομα χώρου από την εταιρεία ή να χρησιμοποιήσει κάποιο υπάρχον. Με τον όρο free domain που αναφέρεται ως προνόμιο στα ετήσια πακέτα συνδρομής του eshop εννοείται η δωρεάν καταχώρηση, για τα προβλεπόμενα έτη, νέου domain name κατάληξης .gr, κι όχι η μεταφορά, ανανέωση ή ανανέωση από μεταφορά ενός υπάρχον domain.

6. Το προϊόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το λογαριασμό φιλοξενίας. Ως εκ τούτου, ο συνδρομητής κατανοεί κι αποδέχεται ότι απαγορεύεται η χρήση του λογαριασμού φιλοξενίας για σκοπούς πέρα της λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε απενεργοποίηση, ακόμα και κατάργηση του λογαριασμού χωρίς προειδοποίηση.

7. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη αποκλειστικά και μόνο για τη διατήρηση αρχείων αντιγράφων του προϊόντος και μόνο αυτή μπορεί να προβεί σε επαναφορά βάση αυτών, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο ή κατόπιν εντολής του συνδρομητή. Σε καμία περίπτωση, δε φέρει την υποχρέωση παράδοσης αρχείων αντιγράφων ή πρόσβασης σε υπηρεσίες που παρέχουν αντίστοιχες δυνατότητες (PHPMyAdmin, Back up και File Manager).

8. Ο συνδρομητής του gladdShop είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του προϊόντος και του λογαριασμού φιλοξενίας του. Σε περίπτωση παραβίασης του λογαριασμού του, ο συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία για τη διαφύλαξη της ισορροπημένης λειτουργίας του server. Σε περίπτωση που υπάρξει άρνηση συνεργασίας το θέμα αντιμετωπίζεται κατά την κρίση της εταιρείας.

9. Ο πελάτης δεν υπόκειται σε καμία δέσμευση διατήρησης της συνδρομής. Μπορεί να καταργήσει το λογαριασμό του οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, με ταυτόχρονη αποδοχή της κατάργησης του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Ληξιπρόθεσμες οφειλές οδηγούν αυτομάτως στην απενεργοποίηση του λογαριασμού και εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας για τις απενεργοποιημένες συνδρομές.

10. Το προϊόν δεν ευθύνεται για τον τελικό ευρετηριασμό των μηχανών αναζήτησης. Υπηρεσίες SEO (search engine optimization) και οποιαδήποτε άλλη προωθητική υπηρεσία δεν παρέχεται στο συνδρομητικό πακέτο. Εφόσον ο συνδρομητής επιθυμεί προωθητικές ενέργειες έχει την δυνατότητα να ζητήσει επιπλέον προσφορά από το τμήμα πωλήσεων της gladd.

11. Το λογισμικό στο σύνολό του, τα προγράμματα, ο κώδικας, τα δεδομένα ή οι πληροφορίες που έχουν αναπτυχθεί ή παρέχονται στην υπηρεσία gladdShop, καθώς και τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, πατέντες, εμπορικά μυστικά, ή οποιαδήποτε άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα περιλαμβάνονται σε αυτά, παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της gladd και ο συνδρομητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν έχει κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα.

12. Όλο το περιεχόμενο που εισάγει ο συνδρομητής κατά την διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας, παραμένει στην ιδιοκτησία του συνδρομητή και μπορεί να ανακτήσει το περιεχόμενο του, με τον ίδιο τρόπο που το ανέβασε στην υπηρεσία, δηλαδή χειροκίνητα. Η gladd, δεν φέρει καμία υποχρέωση προμήθειας του συνδρομητή των περιεχόμενων που εισήγαγε στο gladdShop.

13. Για όλες τις εξωτερικές εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στην υπηρεσία στα πακέτα και κύκλους χρέωσης όπου διατίθενται (Skroutz Right Away, σύνδεση με ελληνική τράπεζα ή με την Viva Payments για αποδοχή πληρωμών με κάρτα) ή πρόκειται να εγκατασταθούν (κατόπιν αιτήματος του συνδρομητή και αποδοχής της σχετικής προσφοράς), οποιαδήποτε τροποποίηση από την πλευρά του παρόχου αυτών, απαιτεί νέες τροποποιήσεις στο gladdShop που δεν προβλέπονταν στην αρχική εγκατάσταση (αλλαγές πολιτικής παρόχων ή εταιρειών στις οποίες τελείται η διασύνδεση, ενεργοποίηση νέων παροχών κοκ), πραγματοποιείται με κόστος εργασίας ανάλογο του μεγέθους της και εναρκτήρια τιμή εργασίας 20€ + ΦΠΑ.

14. Ο όρος δωρεάν φιλοξενία, αφορά παροχή της εταιρείας στον συνδρομητή για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί την συνδρομή του gladdShop. Η δωρεάν υπηρεσία φιλοξενίας του gladdShop υπόκειται στα ίδια δικαιώματα και περιορισμούς των όρων της Πολιτικής Ορθής Χρήσης του Shared Hosting και σε περίπτωση μη σημμόρφωσης στα πλαίσια αυτής η gladd διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης του λογαριασμού. Εφόσον ο συνδρομητής χρειάζεται περισσότερους πόρους από τις δωρεάν παροχές φιλοξενίας της gladd, τότε η εταιρεία παραδίδει στον πελάτη προσφορά για αναβάθμιση του πακέτου φιλοξενίας της υπηρεσίας βάσει των αναγκών του. Η δωρεάν υπηρεσία φιλοξενίας που παρέχεται με την διατήρηση της συνδρομής του gladdShop, αφορά αποκλειστικά την εύρυθμη λειτουργία του gladdShop. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του λογαριασμού φιλοξενίας (εγκατάσταση εφαρμογών οι οποίες δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την εταιρεία), δεν είναι αποδεκτή από την εταιρεία, απαγορεύεται ρητώς και η gladd διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης της υπηρεσίας.

15. Η παραγγελία της υπηρεσίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.gladd.gr/eshop-now όπου ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το επιθυμητό πακέτο και κύκλο χρέωσης. Η παράδοση της υπηρεσίας προς χρήση από τον συνδρομητή ολοκληρώνεται από την gladd και συνήθως έως 5 εργάσιμες ημέρες από την στιγμή που ο συνδρομητής δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για την τελική παραμετροποίηση του προϊόντος, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό. Για την παράδοση της υπηρεσίας το domaim που θα επιλέξει ο συνδρομητής θα πρέπει να κάνει resolve στους nameservers της gladd.

Παραγγελίες

Διεκπεραίωση παραγγελιών – Πολιτική τιμών

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνουν ο Φ.Π.Α.. H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους για το εκάστοτε προϊόν ή την υπηρεσία που ενδιαφέρεται, κατά το χρόνο παραγγελίας.

Λογαριασμοί που μένουν ανεξόφλητοι οδηγούν σε αυτόματη απενεργοποίηση της εκάστοτε υπηρεσίας και η επανασύνδεση αυτής επιβαρύνεται με το κόστος σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο. Επίσης δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που ακυρωθεί – τερματιστεί – απενεργοποιηθεί η υπηρεσία.

Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να εξοφλήσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την gladd με τους τρεις παρακάτω τρόπους.

Μέσω Πιστωτικής κάρτας

Έχετε την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών σας μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard, με την χρέωση της πιστωτικής κάρτας να πραγματοποιείται εφόσον πραγματοποιηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την ορθή καταχώρηση και την εγκυρότητα των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας που θα χρησιμοποιήσει για την αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών από την gladd.

Μέσω Paypal

Έχετε την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών σας μέσω Paypal.

Μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό

Έχετε την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών σας μέσω κατάθεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς που σας ανακοινώνονται κατά την παραγγελία σας. H προμήθεια των εμβασμάτων προς τον λογαριασμό της gladd όταν ο προεπιλεγμένος τρόπος εξόφλησης είναι η κατάθεση σε τράπεζα, επιβαρύνει τον αποκλειστικά τον πελάτη.

Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα η Paypal δεν μπορεί να γίνει ακύρωση της πληρωμής / παραγγελίας παρά μόνο με το πέρας της χρονικής περιόδου που έχετε δήλωση κατά την παραγγελία σας.

Παράδοση Προϊόντων / Υπηρεσιών

Η κατοχύρωση του ονόματος χώρου και η αγορά πακέτων hosting, γίνεται άμεσα με την εξόφληση της παραγγελίας. Ο πελάτης/χρήστης και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr και όλες τις τροποποιήσεις αυτού. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναγνώσει το άρθρο 5 του κανονισμού που αναφέρεται στους λόγους απόρριψης μίας αίτησης καταχώρισης ονόματος χώρου.

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

Ο πελάτης/χρήστης ή/και μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου (domain names) με κατάληξη .gr πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr και όλες τις τροποποιήσεις αυτού.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναγνώσει το άρθρο 8 του κανονισμού που αναφέρεται στους λόγους απόρριψης μίας αίτησης καταχώρισης ονόματος χώρου.

Στην σελίδα της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Ο πελάτης με την αποδοχή των όρων χρήσης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες/στοιχεία που υποβάλλει στην αίτηση καταχώρησης ονόματος οποιασδήποτε κατάληξης όπως και κάθε άλλη πληροφορία που τη συνοδεύει είναι ακριβείς και αληθείς.

Επικοινωνία

Το τμήμα υποστήριξης της gladd προσφέρει υποστήριξη επί 24ώρου βάσης και φροντίζει να καλύπτει όλα τα θέματα το συντομότερο δυνατόν. Συνήθως απόκριση είναι άμεση και γίνεται συνεχής προσπάθεια ώστε να μην ξεπερνά τις 2 – 3 ώρες.

Η τηλεφωνική υποστήριξη περιορίζεται μόνο σε θέματα που αφορούν την εκάστοτε επί πληρωμή παρεχόμενη από την gladd υπηρεσία (web hosting, domain name κοκ) και όχι σε θέματα development ή web marketing.

Τα εγγεγραμμένα μέλη έχουν πλήρη υποστήριξη με σύστημα δημιουργίας support ticket.

Άλλοι τρόποι επικοινωνίας – υποστήριξης είναι:

  • Μέσω email στο info@gladd.gr
  • Μέσω τηλεφώνου στο 23310 77556
Scroll to Top

Εγγραφή στο
Newsletter

Προσφορές, νέα και ανακοινώσεις κατευθείαν στο inbox σας!

Δεν στέλνουμε spam