Χρήση του πρωτόκολλου HTTPS σε Drupal 8 & Drupal 9

Η παραμετροποίηση θα γίνει μέσω της τροποποίησης του αρχείου .htaccess που βρίσκεται στον root της εγκατάστασής μας.